~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

ผลการสอบ IS/โครงร่าง IS

วันที่ 7 พ.ค. 2561

วันที่ : 09 พ.ค. 2561

กำหนดการสอบปากเปล่า (2/60)

วันที่ 28 พ.ค. 61

วันที่ : 03 พ.ค. 2561

แจ้งกำหนดการสอบ IS (ภาค3/60)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

วันที่ : 01 พ.ค. 2561

แจ้งผลการสอบโครงร่าง Thesis

หลักสูตร Ph.D. (ภาคที่ 3/60)

วันที่ : 23 เม.ย. 2561